Pojemniki plastikowe rodzaje, skrzynki plastikowe

Słysząc słowo pojemnik, od razu nam się ono kojarzy z pojemnikiem plastikowym na śmieci i z segregacją śmieci. W tej dziedzinie oczyma wyobraźni widzimy na naszych osiedlach różnokolorowe pojemniki na odpady. Dla przypomnienia warto wspomnieć, że pojemniki na śmieci różnią się kolorami, a tym samym rodzajem składowanych w nich odpadów. Do niebieskiego pojemnika wrzucamy papier, gazety, książki, tekturę falistą. Pojemnik żółty służy do gromadzenia wyrobów plastikowych i aluminiowych. Białe i zielone pojemniki służą natomiast do gromadzenia szkła bezbarwnego i kolorowego. W aptekach również spotykamy się z pojemnikami na przeterminowane lub niewykorzystane leki. Przeterminowane leki i puste opakowania po lekarstwach, a także igły, strzykawki i termometry rtęciowe powinniśmy zanieść  do apteki. Pamiętajmy żeby lekarstw nie wyrzucać do pojemników na śmieci. W szkołach i wielu innych instytucjach oraz większych ustawiane są pojemniki na zużyte baterie. Natomiast w punktach sprzedaży telefonów komórkowych również spotykamy pojemniki na niepotrzebne, stare i uszkodzone telefony komórkowe. Dbając o środowisko naturalne powinniśmy korzystać z tych wszystkich pojemników aby nie zaśmiecać naszego jak również cudzego  otoczenia. W naszym życiu na każdym kroku spotykamy się z jakimiś pojemnikami, które służą do przechowywania lub gromadzenia określonych produktów. W kuchni mamy pojemniki i puszki na produkty spożywcze. Właściwie każde naczynie czy kubek jest rodzajem pojemnika. Nasze lodówki wyposażone są w odpowiednie pojemniki do przechowywania jajek lub warzyw. W łazience w specjalnych pojemnikach przechowujemy mydło czy kosmetyki. W miejscach publicznych- publicznych toaletach spotykamy się z pojemnikami na mydło i na papier toaletowy. Pojemniki otaczają nas wszędzie. Pojemniki spotykamy w szkole, w pracy, w domu oraz na ulicach. Pojemniki używane są również do transportu  różnorodnych produktów i materiałów. Jak widać bez pojemników trudno sobie wyobrazić życia. Gdzie  nie spojrzymy, tam widzimy jakiś pusty czy pełny pojemnik. Nawet zwykła świnka- skarbonka, którą ma nasze dziecko jest pojemnikiem na pieniążki.